Nieuwsbrief online

November 2019


Everybody Groep is uiteraard aanwezig op vakevent ‘Duurzame Inzetbaarheid’

Dinsdag 26 november 2019, Jaarbeurs Utrecht.

Verder lezen . . .


Van arbeidsongeschikt naar werkvermogen: de arbeidsdeskundige

Werken naar vermogen. Zolang we gezond en fit zijn, stellen we onszelf daar weinig vragen over. Hoe anders is het als we ziek worden of te maken krijgen met een ongeval of arbeidshandicap. Wat is dán ons (resterende) arbeidsvermogen? En wie bepaalt dat?

Verder lezen . . .


Nog geen RI&E?
U riskeert een boete van de Inspectie SZW!

Werkgevers zijn al een kwart eeuw verplicht om de risico’s voor de gezondheid van hun medewerkers te inventariseren en vast te leggen in een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie, de RI&E. Toch blijkt dat meer dan de helft van alle bedrijven nog geen RI&E heeft. Bent u daar één van? Dan kunt u maar beter nu actie ondernemen: een bezoekje van de Inspectie SZW kan u een boete opleveren van € 4.500,-.

Verder lezen . . .


Uw werknemer heeft een burn-out.
Wat kunt u doen?

Als werkgever doet u er alles aan om te voorkomen dat uw medewerkers een burn-out krijgen. Toch kunt u daar nooit volledig in slagen; ieder mens – en dus ieders belastbaarheid – is immers anders. Wat kunt u als bedrijf doen om uw medewerker te ondersteunen die, ondanks al uw inspanningen, geveld is door een burn-out?

Verder lezen . . .


Taakdelegatie van de bedrijfsarts.
Wat houdt dit in?

De bedrijfsarts heeft het druk. Vergrijzing van de beroepsgroep, de toenemende vraag naar advies en begeleiding door de bedrijfsarts, de verplichte herinvoering van het arbeidsomstandighedenspreekuur en de second opinion regeling, stuwen de vraag naar bedrijfsartsenuren op. Om te zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening niet in het geding komt, kiezen arbodienstverleners steeds vaker voor taakdelegatie. Wat houdt dit in?

Verder lezen . . .


Zwanger op het werk.
Preventief consult door de bedrijfsarts verkleint kans op arbeidsongeschiktheid

Zwangere werkneemsters lopen tijdens en na hun zwangerschap een groter risico op gezondheidsklachten – en dus op ziekteverzuim. De Arbowet verplicht de werkgever om maatregelen te treffen om de risico’s voor zwangere en haar ongeboren kind zoveel mogelijk te beperken. De bedrijfsarts kan hierbij adviseren.

Verder lezen . . .


Productiever werken begint met een leeg hoofd [Advertentie]

Ontspannen onder werktijd. Hoe belangrijk dat is voor onze inzetbaarheid en productiviteit wordt enorm onderschat. Tussen de middag lunchen met collega’s in de bedrijfskantine moet toch voldoende zijn? Nee, zeggen experts. Om echt te kunnen ontladen en met ‘een leeg hoofd’ het werk te hervatten, is meer nodig.

Verder lezen . . .

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en achter­­grond­artikelen over ontwikkelin­gen op het gebied van arbeid, verzuim­preventie en re-integratie.


Archief


De beste remedie tegen bore-out: goed leiderschap

Verder lezen . . .


De vijf meestgegoogelde vragen over de bedrijfsarts

Verder lezen . . .


Vertrouwen in de vertrouwenspersoon

Verder lezen . . .


Re-integratie tweede spoor: de belangrijkste rechten van de werknemer

Verder lezen . . .


Re-integratie tweede spoor en outplacement, wat is het verschil?

Verder lezen . . . 


Bent of wordt u Eigen Risico Drager Ziektewet (ERD-ZW)?
Zorg voor een goede arbodienst!

Verder lezen . . .


Loonkostenvoordeel. Heeft u er recht op?

Verder lezen . . .


Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 in werking

Verder lezen . . .


De jobcoach en de loopbaancoach. Wie doet wát?

Verder lezen . . .


Laat u geld liggen bij het UWV?

Verder lezen . . .

Pesten. Toch niet op úw werkvloer?

Verder lezen . . .


Week van de RI&E van 17 tot 21 juni

Verder lezen . . .


Wat zijn signalen van een (beginnende) burn-out?

Verder lezen . . .