Arbodienstverlening

Arbodienstverlening

Voor aanvullende arbodienstverlening of begeleiding werken wij nauw samen met een groep gespecialiseerde professionals op het gebied van arbeid en gezondheid. Denk aan een  casemanager, bedrijfsmaatschappelijk werker, veiligheidskundige, arbeidsdeskundige, mediator,  psycholoog, jobcoach en arbeids- en organisatieadviseur. Waar nodig schakelen wij ze voor u in en voeren het gewenste of noodzakelijke onderzoek uit. Dit gebeurt altijd in samenspraak met uw bedrijfsarts en u.

Risico-inventarisatie & evaluatie

Wilt u een RI&E laten uitvoeren of toetsen? Maak dan gebruik van ons professionele team van alle kerndeskundigen. Zij rapporteren en adviseren u rechtstreeks. Met een gedegen Risico-inventarisatie & evaluatie kunt u een PMO-voorstel opstellen en uw gezondheidsbeleid bijstellen en aanscherpen. Een RI&E geeft ook uw bedrijfsarts een helder beeld van de gezondheidsrisico’s in de werkomgeving.

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Wanneer een van uw medewerkers langdurig ziek is en terugkeer in het eigen werk beperkt is, wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Op basis van gegevens van uw bedrijfsarts wordt onderzocht: wat kan uw werknemer nog wel, wat zijn de lange-termijnverwachtingen en aan welke wet- en regelgeving moet worden voldaan. De arbeidsdeskundige bekijkt samen met u wat de arbeidsmogelijkheden binnen of buiten de organisatie zijn en geeft u advies.